НЧ „Родина, ул. „Свети княз Борис І” №94, ет.2

Ръководител: Гергана Божинова – тел.: 0887 201879

Началото е положено на 8 март 2016 със Семинар-презентация по йога и антистрес техники "Жената - цвете и усмивка" на Гергана Божинова. От този момент досега в читалището работи Хатха йога клуб "Сантоша" с ръководител Гергана Божинова. Клубът провежда редовни практики – 2 пъти на ден, всеки работен ден. „Сантоша” е отворен за различни интересни инициативи и събития и взема участие с детска йога в Детския фестивал за 1 юни, и е с отворени врати и арт-занимания за Нощта на изкуствата. За втората си годишнина организира „Инди кулинарна работилница” с EVIAs Kitchen при читалището. Клубът е отворен за всички възрасти, но е насочен основно към представителите на зрялата, като по този начин дейностите на НЧ "Родина" обхващат целият възрастов диапазон от 5 до 75 години.