1

 

 

ЗАЯВКА  ЗА  УЧАСТИЕ В

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ

„ХАРМОНИЯ”

4 април 2020 г., гр. Стара Загора

Културен център "Стара Загора", бул. "Цар Симеон Велики" №108

  1. Наименование на състава: ……………………………
  1. Град и институция, която представлява: ……………..
  1. Списък на участниците с дата на раждане: ………......

!!! Възрастта на участниците при необходимост се удостоверява с копие от акта на раждане в деня на регистрацията

  1. Категория: ……………………………………………….
  1. Възрастова група: ………………………………………

6.Художествен ръководител/вокален педагог: .......……....

  - мобилен телефон: ………………………………………….

  - e-mail: .…………………………………………………..

  1. Репертоар

 - първа песен - музика, текст,аранжимент,времетраене:...........

 - втора песен - музика, текст и аранжимент,времетраене: .........

 

  1. Транспорт, с който пристига състава (собствен или обществен): ………....................................................
  2. Общ брой на групата - ....... човека