С основаването на първото читалище в Железник се ражда и  първата обществена библиотека в града и в областта.
Днес тя притежава над 300 хиляди тома библиотечни документи. Във фондовете й се съхраняват библиотеките на Девическата гимназия „Мария Луиза”, на Общинската градска библиотека, уникалните за града ни колекции „Краезнание” и „Редки и ценни документи” – ръкописи, старопечатни и възрожденски издания, книги и периодика от края на ХІХ до средата на ХХ век.
През последните 15 години библиотеката е спечелила и реализирала 22 проекта за осъвременяване и модернизиране на библиотечно-информационните услуги и за обогатяване на библиотечния си фонд. Партньор е с множество институции и организации в Стара Загора и страната.
Дейността й е насочена към всички възрастови групи и общности с приоритет към децата, младежите и хората с увреждания. Обслужва около 4 000 читатели и потребители. Поддържа динамичен сайт с над 1000 регистрирани потребители и с над 100 000 посещения годишно, страница на Детския си отдел, на конкурса „Веселин Ханчев” и портала „Старозагорска е-памет”. Има трайно присъствие в културния календар на Общината с рубриките си “Представяме Ви…”, “Срещи с автограф”, с организирането на Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", маратона “Четяща Стара Загора” и програмите си за деца.
Вече 155 години Библиотека „Родина” е динамично развиваща се структура. Утвърждава се като местен информационен център и място за учене през целия живот. Тя е една от първите библиотеки в страната с пълна автоматизация на библиотечно-информационните процеси. Пионер е в цифровизирането на писменото културно-историческо наследство на края, представяща го от 2011 г. в Европейската дигитална библиотека.
Библиотеката ни е носител на Националната награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело” за 2009 г., на грамоти и отличия от Комитета за култура и от Министерството на културата, от Българската библиотечно-информационна асоциация за принос в организирането на национални форуми на сдружението. През 2010 г. Съветът на европейската научна и културна общност присъжда на библиотека „Родина” отличието „Златна книга” и Официален почетен статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата, за постиженията й в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели за изпреварващо развитие на сектора и за утвърждаване на националното достойнство и авторитет. Библиотеката е удостоена и с деловото отличие „Златен печат” за Европейски мениджмънт в културата, с което става член на Съвета на европейската научна и културна общност.

На 25 март 1860 г. двадесетина будни старозагорци осъществяват зародилата се през 1858 г. идея да се основе читалище в града ни. През 1883 г. се създава "Ученолюбиво дружество", а през 1900 г. се основава Културно-просветно дружество "Театър", което се обявява за правоприемник на "Ученолюбивото дружество" и на читалището в "Железник". През 1943 г. дружество "Театър" се преименува в Народно читалище "Родина". С историята и дейността на читалище "Родина" са свързани създаването и развитието на Драматичен театър "Гео Милев", на първата извънстолична опера - Държавна опера Стара Загора, на Регионалния исторически музей и Дружеството на писателите в града ни.

            Понастоящем дейността на читалището е насочена към развитие и обогатяване на културния живот на Стара Загора и региона. Със своята дейност то се стреми да съхрани и обогати българските народни традиции и обичаи, да бъде средище на духовен живот и материална култура. Нашите цели са да събуждаме и поддържаме интерес към знанието, да приобщаваме преди всичко младите хора към ценностите и постиженията на българската и световна наука, изкуство и култура, да стимулираме и подпомагаме млади таланти.

            Днес в НЧ "Родина-1860" работят: Библиотека "Родина", Музикална школа, Езикова школа и Школа за изобразителни изкуства, както и 8 любителски формации, 6 клуба и 1 работилница: Смесен хор "Родина", Младежка театрална студия "Сцена 99", Вокална студия "Усмивки", Фолклорна школа "Жарава", Театрално студио за юноши "Фантазио", Балетна школа, Детски танцов състав "Загорци", Детско куклено-театрално студио "Слънчице", Клуб за български народни танци "Загорци", Клуб "Млад писател", Детски клуб "Приятели на книгата", Клуб "Сахаджа йога", Хатха йога клуб "Сантоша", Клуб "Хармония" и мобилната кулинарна работилница за здравословна храна EVIAs Kitchen.

            Читалище "Родина" е много активно в културния живот на града, региона и страната - само през 2017 г. то е организатор и съорганизатор на 13 мащабни прояви с национален и международен характер, подкрепени от Община Стара Загора. В тях са взели участие около 2 700 души. За цялата 2017 година любителските формации на Народно читалище "Родина-1860" са организирали или взели участие в 131 прояви – 5 международни, 23 национални, 24 общински и 79 с местен характер, отразени в регионалния периодичен печат, телевизии и електронни медии, а Библиотека "Родина" на 454 прояви - общо 585 прояви за 1 година!

            През 2017 година съставите на читалището са донесли 33 отличия и награди, като доказателство за отличната дейност на школите и любителските формации.

            Народно читалище "Родина" е носител на наградата Почетна институция на Стара Загора по повод 140-годишнината на читалището.

При нас всеки може да намери подкрепа и съмишленици!