Това е неформален клуб на хора с общи интереси в здравословното хранене, практиките за укрепване и развитие на вътрешния мир и хармония с външния свят. Организират разходки сред природата, срещи, разговори и други събития с тази насоченост.

 

 тел: 0886 363 014