1

 

          ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ "ХАРМОНИЯ"

                                     13 АПРИЛ 2019, СТАРА ЗАГОРА

 

                                                                                                 Драматичен театър

                                                             /бул.”Митрополит Методий Кусев”№26/

 

                                                             ПРОГРАМА

                                                      13 април /събота/

 

от 8.30 ч. – Регистрацията тече през целия ден

08.30–9.30 ч. – Техническа репетиция на 1-ва, 2-ра, 3-та ,4-та и 5-та възрастови групи - І категория /дуети и триа/

9.30-11.10 ч. - Конкурсна програма на 1-ва, 2-ра, 3-та,4-та и 5-та възрастови групи - І категория /дуети и триа/

11.10-12.30 ч. - Техническа репетиция на 1-ва и 2-ра възрастови групи –

ІІ категория /вокални формации/

12.30-14.20 ч. - Конкурсна програма на 1-ва и 2-ра възрастови групи –

ІІ категория /вокални формации/

14.20-15.15 ч. - Техническа репетиция на 3-та, 4-та и 5-та възрастови групи –

ІІ категория /вокални формации/

15.15-16.45 ч. - Конкурсна програма на 3-та, 4-та и 5-та възрастови групи –

ІІ категория /вокални формации/

 

18.00 ч. – ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ

  

*Молим участниците да носят документ за внесена такса!